Αίτηση Συμμετοχής Για Kos cup Winter Cycling Race OPEN 2018-2019


Kos cup Winter Cycling Race OPEN 2018-2019

 

Αίτηση Συμμετοχής

Για να ισχύει μια κατηγορία πρέπει να έχει το λιγότερο 10 συμμετοχές σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει συγχώνευση με την παραπάνω κατηγορία.

Όλοι οι αθλητές , οι οποίοι δεν διαθέτουν δελτίο, είναι υποχρεωμένοι να φέρουν πιστοποιητικό υγείας, η να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ικανοί και τρέχουν με δικοί τους ευθύνη στον αγώνα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας μέχρι 30/11/2018 για να έχουν την έκπτωση στο παράβολο των αγώνων.