Δραστηριοτητες

Εκμάθηση ποδηλάτου για καθημερινή αλλά και αγωνιστική χρήση, ενημέρωση των μαθητών-τριών για τα οφέλη της ποδηλασίας.
Υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης και χάραξης ποδηλατικών διαδρομών στην πόλη και την ύπαιθρο, δημοτικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές με βάση ευρωπαϊκά κριτήρια ποδηλατικών διαδρομών (π.χ. EuroVelo)
Μουσείο Ποδηλάτου
Διοργάνωση πεζοπορίας σε μονοπάτια, ορεινή ποδηλασία
Eκδηλώσεις Αθλητικές , πολιτιστικές
Εμπορία βιολογικών προϊόντων
Κηπουρικές εργασίες, Αρχιτεκτονική τοπίου, Φυτικά Δώματα
Δημιουργία προϊόντων και επαναχρησιμοποιώντας υλικά που προορίζονταν να καταλήξουν σε χωματερή.
Παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών εστίασης